Meghívó a VOSZ országos Küldöttválasztására

2021. 08. 25., 20:00
programajánló
685
By

A Területi Küldöttválasztó Gyűlések helyszíneit és időpontjait, valamint a megválasztandó küldöttek számát – küldöttválasztási területenként – az alábbi táblázat tartalmazza:

A tag a Szövetség által nyilvántartott állandó lakcíme, jogi személy tag esetében a Szövetség által nyilvántartott székhelye szerint kerül küldöttválasztási területi besorolásra.

A Területi Küldöttválasztó Gyűlések napirendje kizárólagosan és minden küldöttválasztási terület esetében egységesen:

– a Területi Küldöttválasztó Gyűlésnek a levezetésével összefüggő tisztségek (pl. levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők és szavazatszámlálók) megválasztása;

– az adott választási területhez tartozó tagok küldötti képviseletét ellátó küldöttek (területi elnök küldött, további küldöttek és pótküldöttek) megválasztása.

 

[cikkbanner]

 

A Területi Küldöttválasztó Gyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttválasztási területhez tartozó tagok 50%-a + 1 tag jelen van. Határozatképtelenség miatt megtartásra kerülő megismételt Területi Küldöttválasztási Gyűlés azonos szabályok szerint, de a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt Területi Küldöttválasztó Gyűlés minden küldöttválasztási terület esetében egységesen az eredeti Területi Küldöttválasztó Gyűlés kezdőidőpontját követő 1 óra múlva, az eredetivel azonos helyszínen és napirendi pontokkal kerül megtartásra jelen meghívó alapján.

A Területi Küldöttválasztó Gyűlésen az adott küldöttválasztási területhez tartozó és a választásra regisztrált tagok (rendes tagok), valamint az Elnökség által írásban felkért, vagy meghívott (szavazati joggal nem rendelkező) személyek vehetnek részt. A természetes személy tag, illetve a tag képviselője a regisztráció során köteles személyazonosságát és lakcímét hitelt érdemlően (eredeti személyi irataival) igazolni. A tag képviselője ezen túlmenően a képviseleti jogosultságát is köteles hitelt érdemlően igazolni.

Ezen meghívó a VOSZ országos Küldöttválasztására a VOSZ hivatalos honlapján is olvasható, ahol a küldöttválasztással összefüggő egyéb információkról is tájékozódhat.

VOSZ Elnökség